Ceste

Redovno i izvanredno održavanje cesta

Zimska služba

Telefon: 01 6221 844
Dežurni voditelj mobitel: 099 60 900 60

Upravljanje, održavanje i zaštita nerazvrstanih cesta na području Velike Gorice jedna je od djelatnosti tvrtke VG Komunalac d.o.o. Da bi se omogućilo nesmetano odvijanje prometa, na cestama je organizirana posebna služba za održavanje cesta. Zadaća je te službe da postojeće ceste, čije tehničko stanje zadovoljava, sačuvaju i održavaju tako da se na njima može odvijati nesmetan i siguran promet. Radovi na održavanju cesta mogu se podijeliti na redovito i pojačano održavanje. U redovito održavanje pripadaju radovi na cestama koji se obavljaju neprekidno tijekom godine, a u pojačano održavanje pripadaju radovi većeg opsega, koji se dugoročnije planiraju, i radovi koji su nastali kao posljedica nepredviđenih događaja (odrona, klizišta i si.).

Redovito održavanje cesta

U redovito (tekuće) održavanje cesta pripadaju radovi:

  • Na kolniku
  • Na donjem ustroju ceste
  • Na odvodnji
  • Na vegetaciji
  • Održavanje opreme ceste
  • Održavanje mostova i tunela
  • Održavanje potpornih i obložnih zidova, kosina usjeka, zasjeka i nasipa
  • Održavanje ceste zimi

Naručite uslugu asfaltiranja na tel.: 01 6566 827

INFORMACIJE NA TELEFON 01 6566 828