Građenje

Zatražite neku od sljedećih usluga:

  • Iskope i sl. poslove (utovarivač-rovokopač)
  • Čišćenje snjega (parkirališta, poslovni prostori i sl.)
  • Manje građevinske radove
  • Uređenje zelenih površina

INFORMACIJE NA TELEFON: 01 6566 825
Naručite usluge iskopa na telefon: 01 6566 827
Naručite uslugu asfaltiranja na telefon: 01 6566 827