Cjenici

Pregled cjenika usluga VG Komunalac d.o.o.

Cjenik pogrebnih usluga

1. Odluka o izmjenama odluke o cjeniku na grobljima kojima upravlja VG Komunalac d.o.o.

2. Odluka o izmjenama odluke o cjeniku na grobljima kojima upravlja VG Komunalac d.o.o.

Cjenik usluga parkiranja

Cjenik naknada za usluge tržnice

Cjenik ostalih usluga i radova