Izjava o pristupačnosti

Pristupačnost mrežnih stranica

Stupanjem na snagu Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske od 23. rujna 2019. godine (NN 17/2019, u daljnjem tekstu: Zakon), t.d. VG Komunalac d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), nakon provedbe testiranja pristupačnosti, na ovim stranicama objavljuje Izjavu o pristupačnosti svog mrežnog sjedišta i aplikacija vezanih uz usluge i projekte, njihovoj usklađenosti s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. godine o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 256, 12.10.2018. godine, u daljnjem tekstu: Direktiva), te omogućiti pružanje povratnih informacija korisnika radi daljnjeg unapređenja mrežne pristupačnosti.

Općenito

Web stranica www.vgkomunalac.hr nastoji osigurati pristupačnost svojih usluga za osobe s invaliditetom. Napravljene su izmjene kako bi se pojednostavilo korištenje stranice s ciljem da postane pristupačnija za osobe s invaliditetom, u čvrstom uvjerenju da svaka osoba ima pravo na dostojanstven, ravnopravan, udoban i neovisan život.

Društvo prepoznaje važnost osiguravanja digitalne pristupačnosti za sve korisnike, s posebnim naglaskom na lakšem pristupu javnim uslugama i informacijama osobama s invaliditetom, primjenjujući, u najvećoj mogućoj mjeri, Direktivu.

Društvo kontinuirano poboljšava korisničko iskustvo primjenjujući relevantne standarde pristupačnosti prema smjernicama i standardizaciji mrežnog sadržaja (WCAG 2.1) inicijative za mrežnu pristupačnost (WAI) World Wide Web konzorcija (W3C), organizacije koja se bavi standardizacijom mrežnih tehnologija.

Izjava o pristupačnosti

Kao tijelo javnog sektora, Društvo nastoji svoje mrežne stranice www.vgkomunalac.hr učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom, kojim se u nacionalno zakonodavstvo preuzima Direktiva.

Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija www.vgkomunalac.hr djelomično je usklađena sa Zakonom, ali uz neke iznimke.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • dio postavljenih dokumenata je autorsko djelo trećih strana i nisu dostupni u strojno čitljivom obliku;
  • pojedine .pdf, .doc, .docx , .xls, .xlsx datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišnih programa uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem prethodno ispisanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • priložene datoteke otvaraju se u novom prozoru (tabu) preglednika;
  • dio poveznica nije podcrtan, odnosno ne sadrži prikladne tekstualne opise;
  • korisnicima nije omogućena jednostavna promjena veličine teksta, ni kontrasta. Nije omogućena tekstualna alternativa netekstualnom sadržaju poput slika ili videomaterijala;
  • korisnicima nije omogućena optimalna navigacija sadržajem niti su pojedina područja stranica (tekstualna ili ikone) dovoljno velika i udaljena za nesmetano korištenje osobama s motoričkim poteškoćama. Na stranici ne postoji mogućnost ispravljanja grešaka pri unosu teksta, niti su određene prečice na tipkovnici i navigacija na način da se svakom elementu programa može pristupiti tipkovnicom. Fokus tj. položaj pokazivača na ekranu nije vidljiv i čitljiv čitaču ekrana niti je osigurano optimalno korištenje čitača zaslona za desktop i mobilne platforme s obzirom na to da nisu korišteni za to potrebni specifični strukturalni elementi iz HTML5 standarda.

Društvo trenutno radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.

Tehnička ograničenja

Tehnička ograničenja trenutne arhitekture sustava onemogućavaju postizanje potpune usklađenosti mrežnog sjedišta Društva sa Zakonom, što se očituje u otežanom kretanju osoba s invaliditetom mrežnim sjedištem zbog kompleksnosti stranica i podstranica, u ograničenom broju mogućih načina pretraživanja i složenim postupcima pri unosu materijala.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova Izjava pripremljena je dana 1. veljače 2021. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom, a utvrđen je Provedbenom odlukom komisije EU 2018/1523 11. listopada 2018. godine.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je provelo Uredništvo internetske stranice Društva te metode testiranja pristupačnosti WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne stranice www.vgkomunalac.hr korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: pristupinfo@vgkomunalac.hr te na broj telefona: +385 1 6566 844.

Inspekcijski nadzor

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona. Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora (NN 17/19) obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika.

Kontakt
Povjerenik za informiranje
Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb
Tel: 01 2099 100
E-mail:ppi@pristupinfo.hr
www.pristupinfo.hr