Naše djelatnosti

Tvrtka VG Komunalac d.o.o. registrirana je za obavljanje sljedećih djelatnosti

 • Poslovanje nekretninama
 • Održavanje javnih površina
 • Održavanje nerazvrstanih cesta
 • Proizvodnja obloga za ceste
 • Obavljanje poslova ukopa
 • Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
 • Usluge javnih parkirališta i javnih garaža
 • Premještanje i odvoženje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
 • Tržnice na malo
 • Kupnja i prodaja robe
 • Obavljanje trgovačkog posredovanja u domaćem i inozemnom tržištu
 • Prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 • Održavanje groblja i krematorija i prijevoz pokojnika
 • Javna rasvjeta
 • Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 • Računovodstveni poslovi
 • Održavanje i poravak stambenih zgrada i poslovnih prostora
 • Upravljanje stambeno poslovnim objektima
 • Stručni poslovi zaštite okoliša
 • Skupljanje otpada za potrebe drugih
 • Prijevoz otpada za potrebe drugih
 • Posredovanja u organiziranju uporabe i/ili zbrinjavanja otpada u ime drugih
 • Skupljanje, uporaba i/ili zbrinjavanje (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada), odnosno djelatnost gospodarenja posebnim kategorijama otpada
 • Zastupanje stranih tvrtki
 • Poljoprivredna djelatnost
 • Održavanje i popravak motornih vozila
 • Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 • Pripremanje i uslulživanje pića i napitaka
 • Pružanje usluga smještaja
 • Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 • Vađenje kamena
 • Vađenje šljunka, pijeska i gline
 • Proizvodnja proizvoda od betona gipsa (sadre) i umjetnog kamena
 • Usluge skladištenja
 • Organiziranje i održavanje stručnih seminara, tečajeva, izložbi, priredaba i kongresa
 • Obavljanje dimnjačarskih poslova
 • Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 • Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
 • Promidžba (reklama i propaganda)
 • Održavanje i popravak električnih i elektrotehničkih uređaja za prometnu signalizaciju