Opći akti i odluke

Odluka – Antikorupcijska politika (Akcijski plan) za upravljanje rizicima i zaštita od prijevare specifičnih područja poslovanja

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnostiOdluka o grobljima (Službeni glasnik GVG 1/2013, GVG 2/2015)

Odluka o nerazvrstanim cestama (Službeni glasnik GVG 4/2014, GVG 7/2015)

Odluka o organizaciji, načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici (Službeni glasnik GVG 1/2015)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organizaciji načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Velikoj Gorici (Službeni glasnik GVG 10/2016, 5/2020, 01/2021, 03/2022, 05/2022 i 06/2022).

VG Komunalac d.o.o. donosi:

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika u Općini Pokupsko

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika u Općini Kravarsko

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti ugovora o korištenju VG elektro – punionica za brzo punjenje električnih vozila u Velikoj GoriciPravila ponašanja na groblju

Upute o izgradnji, preinaci, održavanju i otklanjanju građevinskih objekata na groblju

Upute o uvjetima dodjele napuštenih grobnih mjesta