Popis sponzorstava i donacija

U svrhu transparentnosti rada tvrtka VG Komunalac d.o.o. objavljuje podatke o isplaćenim sponzorstvima i donacijama.