Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu općih uvjeta isporuke komunalnih usluga na području Grada Velike Gorice

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o prijedlogu općih uvjeta

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada Velike Gorice
Obrazac savjetovanja Općih uvjeta isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada Velike Gorice
Izvještaj provedenog savjetovanja o općim uvjetima isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta na području Grada Velike Gorice
Obrazac savjetovanja Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta na području Grada Velike Gorice
Izvještaj provedenog savjetovanja o općim uvjetima isporuke komunalne usluge parkiranja i ugovora o korištenju parkirališta na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Velike Gorice

Opći uvjeti isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Velike Gorice
Obrazac savjetovanja Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Velike Gorice
Izvještaj provedenog savjetovanja o općim uvjetima isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo na području Grada Velike Gorice