Sjednice skupštine društva

7. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana, 30.12.2022. godine u zgradi Gradske uprave, soba 313, III kat, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 02.12.2022. godine – Prihvaćeno;
2. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine – Prihvaćeno;
3. Razno.

6. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana, 02.12.2022. godine u zgradi Gradske uprave, soba 313, III kat, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 5. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 21.07.2022. godine – Prihvaćeno;
2. Davanje odobrenja za kreditno zaduženje t. d. VG Komunalac d.o.o. te davanje ovlasti za sklapanje Ugovora o kreditu – Prihvaćeno;
3. Prijedlog izmjena i dopuna Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2022. godinu – Prihvaćeno;
4. Razno.

5. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana, 21.07.2022. godine s početkom u 9:00 sati, u zgradi Gradske uprave, soba 313, III kat, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 4. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 28.06.2022. godine- Prihvaćeno;
2. Davanje odobrenja za kreditno zaduženje t. d. VG Komunalac d.o.o. te davanje ovlasti za sklapanje Ugovora o kreditu- Prihvaćeno;
3. Razno.

4. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 28.6.2022. godine s početkom u 11:15 sati, u prostoru zgrade VG Goričanke d.o.o. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 08.10.2021. godine – Prihvaćeno;
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2021. godinu društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d.o.o. – Prihvaćeno;
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2021. godine- Prihvaćeno;
4. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2021. godinu- Prihvaćeno;
5. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina – Prihvaćeno;
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2021. godini- Prihvaćeno;
7. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine- Prihvaćeno;
8. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslova trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2021. godini- Prihvaćeno;
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2021. godini- Prihvaćeno;
10. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2022. godinu- Prihvaćeno;
11. Razno.

3. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 8.10.2021. godine s početkom u 9:30 sati, u prostoru zgrade VG Goričanke d.o.o. Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 23.09.2021. godine; – Prihvaćeno
2. Opoziv članova Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o.; – Prihvaćeno
3. Imenovanje članova Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o.; – Prihvaćeno
4. Razno.

2. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 23.09.2021. godine s početkom u 9:00 sati, u prostoru gradske uprave, III kat/soba 313, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 29.06.2021. godine; – Prihvaćeno
2. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2021. godinu; – Prihvaćeno
3. Razno.

1. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 29.06.2021. godine s početkom u 10:00 sati, u zgradi VG GORIČANKE d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, velika soba za sastanke, II kat.

DNEVNI RED

1. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2020. godinu društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d.o.o.; – Prihvaćeno
2. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2020. godine; – Utvrđeno i prihvaćeno
3. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka Društva za 2020. godinu; – Prihvaćeno
4. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina; – Prihvaćeno
5. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2020. godini; – Prihvaćeno
6. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2021. godine; – Prihvaćeno
7. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslova trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2020. godini; – Prihvaćeno
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2020. godini; – Prihvaćeno
9. Razno.

12. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 26.08.2020. godine (srijeda) s početkom u 11:00 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke (velika sala),

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 18.06.2019. godine; – Prihvaćeno
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2019. godinu društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d.o.o.; – Prihvaćeno
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2019. godine; – Utvrđeno i prihvaćeno
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2019. godini; – Prihvaćeno
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2019. godinu; – Prihvaćeno
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina; – Prihvaćeno
7. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2020. godine; – Prihvaćeno
8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2020. godinu; – Prihvaćeno
9. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslova trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2019. godini; – Prihvaćeno
10. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2019. godini; – Prihvaćeno
11. Razno.

11. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 18.06.2019. godine (utorak) s početkom u 8:30 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke (velika sala),

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 10. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 29.06.2018. godine; – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2018. godinu društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d.o.o.; – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2018. godine; – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2018. godini; – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2018. godinu; -PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina; – PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2019. godine; – PRIHVAĆENO
8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2019. godinu;- PRIHVAĆENO
9. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslova trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2018. godini; – PRIHVAĆENO
10. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2018. godini; – PRIHVAĆENO
11. Razno.

10. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 29.06.2018. godine (petak) s početkom u 9:30 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke (velika sala),

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. održane dana 15.02.2018. godine – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2017. godinu društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d.o.o. – Izvjestitelj Zagrebačko računovodstvo d.o.o. ovlašteni revizor Zlatko Benčić – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2017. godine – Izvjestitelj Predsjednik uprave – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2017. godini – Izvjestitelj Predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2017. godinu – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2018. godine – Izvjestitelj Predsjednik uprave – PRIHVAĆENO
8. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2018. godinu – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
9. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslova trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2017. godini – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
10. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. u 2017. godini – Izvjestitelj Predsjednik skupštine – PRIHVAĆENO
11. Razno.

9. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 15.02.2018. g. (četvrtak) s početkom u 9:30 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke, II kat.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 28.04.1017. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Donošenje Odluke o opozivu predsjednika Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. i člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
3. Donošenje Odluke o imenovanju predsjednika Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. i člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO

8. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 28.04.2017. g. (petak) s početkom u 8:30 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke, II kat.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 18.04.2017. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2016. g. društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2017. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
8. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
10. Razno.

7. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 18.04.2017. g. (utorak) s početkom u 8:40 sati, U zgradi VG GORIČANKE d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba za sastanke, II kat.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 20.10.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Prijedlog Plana poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2017. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Davanje prethodne suglasnosti t. d. VG GORIČANKA d. o. o. za prodaju nekretnine u vlasništvu t. d. VG GORIČANKA d. o. o. koja se nalazi na z. k. č. br. 214/5, Ulica kneza Ljudevita Posavskog – livada, objavom javnog natječaja za prodaju nekretnine. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Razno.

6. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 20.10.2016. g. (četvrtak) s početkom u 8:50 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 16.06.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Davanje prethodne suglasnosti t. d. VG Komunalac d. o. o., Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica da kao član društva VG GORIČANKE d. o. o. izda jamstvo kao jamac-platac za realizaciju kreditnog zaduženja po Ugovoru o dugoročnom kreditu sklopljenog između t. d. VG GORIČANKA d. o. o., Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica i OTP banka Hrvatska d. d., Ulica Domovinskog rata 3, Zadar. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO

5. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 16.06.2016. g. (četvrtak) s početkom u 9:30 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 4. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 15.05.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2015. g. društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalca d. o. o. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. – PRIHVAĆENO 
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO 
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
8. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
10. Prijedlog Plana poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
11. Prijedlog Plana izgradnje operativnog centra. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
12. Razno.

4. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 15.05.2015. g. (petak) s početkom u 10:00 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 30.06.2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2014. g. društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalca d. o. o. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
7. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
8. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
9. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
10. Prijedlog Plana poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
11. Razno.

3. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 30.06.2014. g. (ponedjeljak) s početkom u 9:00 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 2. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 26.09.2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2013. g. društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2013. g. Izvjestitelji: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o.o. i voditeljica službe kontrolinga i računovodstva t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO 
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
6. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
7. Davanje razrješnice Upravi Društva za vođenje poslova t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
8. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za obavljeni nadzor nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
9. Prijedlog Plana poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
10. Razno.

2. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 26.09.2013. g. (četvrtak) s početkom u 9:00 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice Skupštine t. d. VG Komunalac d. o. o. održane dana 28.06.2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
2. Donošenje Odluke o izboru i imenovanju revizorskog društva za obavljanje usluge revizije t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – PRIHVAĆENO
3. Pitanja i prijedlozi.

1. sjednica Skupštine trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o.

Dana 28.06.2013. g. (petak) s početkom u 12:30 sati, U uredu Gradonačelnika, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica

DNEVNI RED

1. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2012. g. društva s ograničenom odgovornošću VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o stanju Društva u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2012. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka t. d. VG Komunalac d. o. o. za 2012. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2012. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Davanje razrješnice direktoru za vođenje poslova t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2012. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
6. Davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora za obavljeni nadzor nad poslovanjem t. d. VG Komunalac d. o. o. u 2012. g. Izvjestitelj: predsjednik Skupštine – DANA RAZRJEŠNICA
7. Prijedlog Plana poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2013. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
8. Pitanja i prijedlozi.