Javna rasvjeta

VG Komunalac s danom 1.4.2013. preuzima održavanje javne rasvjete na području Grada Velike Gorice.

Kvar javne rasvjete možete prijaviti na broj telefona 01/6566 829 ili ostaviti poruku na sekretarici, te na mail adresu javna.rasvjeta@vgkomunalac.hr

Prilikom prijave kvara javne rasvjete navesti mjesto, kućni broj kod kojeg je kvar i kontakt broj.