Kontakti

Adresa i telefonski brojevi

Adresa: Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45,
Velika Gorica, 10410, Hrvatska
Email: vgkomunalac@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 820
Fax: +385 1 6566 830
Web: www.vgkomunalac.hr

Uprava društva

Predsjednik Uprave: Jurica Mihalj
Član Uprave: Mario Šipušić

Centrala

Telefon: +385 1 6566 820
Fax: +385 1 6566 830

Ostali kontakti

Zimska služba

Telefon: 01 6221 844
Mobitel: 099 60 900 60

Služba financija i računovodstva

Marko Sulić
Voditelj službe financija i računovodstva
Email: marko.sulic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 862

Služba pravnih, kadrovskih i općih poslova

Tomislav Gruja
Voditelj službe PKO
Email: tomislav.gruja@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 831

Zaštita na radu

Željko Radočaj
Zaštita na radu
Email: zeljko.radocaj@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 833

Služba komercijalnih poslova

Jurica Bezeredi
Voditelj službe komercijalnih poslova
Email: jurica.bezeredi@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 841
Fax: +385 1 6566 840

Služba pripreme i izvođenja

Neda Pavić
Voditeljica službe pripreme i izvođenja
Email: neda.pavic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 825

Poslovna jedinica održavanje javnih zelenih površina

Arijana Mrkonjić
Voditeljica PJ OJZP
Email: arijana.mrkonjic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 835

Poslovna jedinica održavanja javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju

Darko Lacković
Voditelj PJ održavanja javne rasvjete i uređaja za prometnu signalizaciju
Email: darko.lackovic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 855

Poslovna jedinica građenje

Dražen Jović
Voditelj PJ građenje
Email: drazen.jovic@vgkomunalac.hr

Poslovna jedinica mehanizacija i održavanje

Petar Jerbić
Voditelj PJ mehanizacija i održavanje
Email: petar.jerbic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 834

Uslužna jedinica tržnica na malo

Krunoslav Češković
Voditelj UJ Tržnica na malo
Email: krunoslav.ceskovic@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 5804 938

Uslužna jedinica groblja

Ivica Kolarec
Voditelj UJ Groblja
Email: ivica.kolarec@vgkomunalac.hr vggroblja@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6221 235
Fax: +385 1 6227 958

Uslužna jedinica parkiranja

Vedran Pedišić
Voditelj UJ Parkiranja
Email: vedran.pedisic@vgkomunalac.hr
parking@vgkomunalac.hr
Telefon: +385 1 6566 851; +385 1 6566 852; +385 1 6566 853
Fax: +385 1 6566 850