Sjednice nadzornog odbora društva

6. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 19.6.2023. godine u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.
Sjednica je započela u 9:00 sati.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice nadzornog odbora – Prihvaćeno,
2. Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja društva za 2022. godinu – Prihvaćeno,
3. Izvještaj o stanju društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2022. godine – Prihvaćeno,
4. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti društva za 2022. godinu – Prihvaćeno,
5. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2022. godini – Prihvaćeno,
6. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2023. godinu za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d.o.o. – Prihvaćeno ,
7. Razno.

5. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 6.4.2023. godine u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.
Sjednica je započela u 11:00 sati.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice nadzornog odbora održane 04.01.2023. godine. – Prihvaćeno,
2. Prihvaćanje Aneksa Ugovora o obvezama i pravima predsjednika Uprave t. d. VG Komunalac d.o.o. – Prihvaćeno,
3. Suglasnost za provođenje postupka napuštenih grobnih mjesta kojima upravlja VG Komunalac d.o.o. – Prihvaćeno,
4. Informacija o aktivnostima VG Komunalca d.o.o. – Primljeno na znanje,
5. Razno.

4. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 4.1.2023. godine u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice nadzornog odbora održane 11.11.2022. godine. – PRIHVAĆENO,
2. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine – PRIHVAĆENO,
3. Razno.

3. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 11.11.2022. g. s početkom u 10:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice nadzornog odbora održane 14.07.2022. godine. – Prihvaćeno,
2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Uprave t.d. VG Komunalac d.o.o., da u ime t. d. VG Komunalac d.o.o. potpiše Ugovor o dugoročnom zaduženju (kreditu) kod HPB d.d. – Prihvaćeno,
3. Prijedlog Poslovnika o radu NO VG Komunalac d.o.o. – Prihvaćeno,
4. Prijedlog informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2022. do 31.07.2022. godine – Prihvaćeno,
5. Prijedlog izmjena i dopuna Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za 2022. godinu – Prihvaćeno,
6. Razno.

2. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 14.07.2022. g. s početkom u 14:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 1. sjednice nadzornog odbora održane 13.06.2022. godine. – Prihvaćeno,
2. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti predsjedniku Uprave t.d. VG Komunalac d.o.o., da u ime t.d. VG Komunalac d.o.o. potpiše Ugovor o dugoročnom zaduženju (kreditu) kod HPB d.d. – Prihvaćeno,
3. Razno.

1. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 13.06.2022. g. s početkom u 13:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa konstituirajuće sjednice nadzornog odbora – Prihvaćeno,
2. Izvještaj revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja društva za 2021. godinu – Prihvaćeno,
3. Izvještaj o stanju društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2021. godine – Prihvaćeno,
4. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti društva za 2021. godinu – Prihvaćeno,
5. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine – Prihvaćeno,
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2021. godini – Prihvaćeno,
7. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2022. godinu za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d.o.o. – Prihvaćeno,
8. Razno.

Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 18.10.2021. g. s početkom u 11:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora t.d. VG Komunalca d.o.o. – Prihvaćeno
2. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora t.d. VG Komunalca d.o.o. – Prihvaćeno
3. Razno.

10. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 29.06.2021. g. s početkom u 9:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45.

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 9. sjednice nadzornog odbora održanog 01.04.2021.godine, – Prihvaćeno
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja društva za 2020. godinu, – Prihvaćeno
3. Izvještaj o stanju društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2020. godine, – Utvrđeno i prihvaćeno4.
4. Prijedlog Odluke o pokriću gubitka društva za 2020. godinu, – Prihvaćeno
5. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2020. godini, – Prihvaćeno
6. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2021. godinu za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d.o.o., – Prihvaćeno
7. Razno.

9. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Nadzorni odbor je održan dana 01.04.2021. g. ( četvrtak ) s početkom u 14:00 sati u prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 06.07.2020. godine -PRIHVAČENO
2. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine, -PRIHVAČENO
3. Prijedlog odluke o odobrenju troškova usavršavanja člana Uprave, -PRIHVAČENO
4. Razno;

8. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 06.07.2020. g. (ponedjeljak) U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. i 7. sjednice nadzornog odbora, – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja društva za 2019. godinu, – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2019. godine, – PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti društva za 2019. godinu, – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020. godine,PRIHVAĆENO
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem društva u 2019. godini, PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2020. godinu za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d.o.o., PRIHVAĆENO
8. Prijedlog odluka o sklapanju police osiguranja od odgovornosti, PRIHVAĆENO
9. Razno.

7. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 09.09.2019. g. (ponedjeljak) U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Potpisivanje ugovora kojim se raskida Ugovor o pravima i obvezama člana Uprave s danom 09.09.2019. bez otkaznog roka, – PRIHVAĆENO
2. Potpisivanje sporazuma o ostvarivanju prava i obveza iz radnog odnosa i u svezi s radnim odnosom kojim se omogućuje da po prestanku obnašanja službe ili po neposrednom zahtjevu upućenom Društvu ima pravo povratka na poslove u skladu s njegovim stručnim znanjem, spremom i zanimanjem, a u skladu potrebama organizacije rada t.d. VG Komunalac d.o.o. -PRIHVAĆENO

6. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 10.06.2019. g. (ponedjeljak) U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.11.2018. godine, -PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu, -PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2018. godine, -PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti Društva za 2018. godinu, -PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019. godine, -PRIHVAĆENO
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2018. godini, -PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2019. godinu za predsjednika i članove Uprave VG Komunalca d.o.o., -PRIHVAĆENO
8. Prijedlog odluka o sklapanju police osiguranja od odgovornosti, -PRIHVAĆENO
9. Razno;

5. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 16.11.2018. g. (petak) U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 25.05.2018. godine – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
2. Informacija Uprave VG Komunalca d.o.o. o realizaciji projekta izgradnje građevine stambeno poslovne namjene u Rakarju – Izvjestitelj predsjednik Uprave – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Informacija Uprave VG Komunalca d.o.o. o organizaciji zimske službe 2018./2019 godina – Izvjestitelj predsjednik Uprave – PRIMLJENO NA ZNANJE
4. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018. godine – Izvjestitelj predsjednik Uprave – PRIMLJENO NA ZNANJE
5. Razno;

4. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 25.05.2018. g. (petak) U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 22.02.2018. godine – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu – Izvjestitelj Zagrebačko računovodstvo d.o.o. ovlašteni revizor Zlatko Benčić – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2017. godine -Izvjestitelj voditeljica službe kontrolinga i računovodstva VG Komunalca d.o.o. Dragica Kovačić i PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti Društva za 2017. godinu – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine – Izvjestitelj predsjednik Uprave – PRIHVAĆENO
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2017. godini – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2017. godinu za predsjednika i članove Uprave VG Komunalca d.o.o. – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
8. Prijedlog odluka o sklapanju police osiguranja od odgovornosti – Izvjestitelj predsjednik nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
9. Razno;

3. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 22.02.2018. g. (četvrtak) s početkom u 15:00 sati U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.12.2017. g. – PRIHVAĆENO
2. Prihvaćanje Ugovora o obvezama i pravima predsjednika Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
3. Prihvaćanje Ugovora o obvezama i pravima člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
4. Razno.

2. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 08.12.2017. g. (petak) s početkom u 08:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 1. sjednice Nadzornog odbora održane dana 04.09.2017. g. – PRIHVAĆENO
2. Prihvaćanje donesenog Poslovnika o radu Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Prihvaćanje II Aneksa Ugovora o obvezama i pravima predsjednika Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Prihvaćanje II Aneksa Ugovora o obvezama i pravima člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prihvaćanje Ugovora o obvezama i pravima člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. – PRIHVAĆENO
6. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
7. Davanje suglasnosti za prelazak poslovanja t. d. VG Komunalac d. o. o. u OTP banku d. d. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
8. Davanje suglasnosti za kreditno zaduženje t. d. VG Komunalac d. o. o. u OTP banci d. d. za izgradnju stambeno-poslovne zgrade (komunalnog centra) u Rakarju. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
9. Razno.

1. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 04.09.2017. g. (ponedjeljak) s početkom u 14:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Informacija Uprave o stanju trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
2. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017. g.  Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Prihvaćanje I Aneksa Ugovora o obvezama i pravima predsjednika i člana Uprave t. d. VG Komunalac d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
4. Razno.

12. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 26.04.2017. g. (srijeda) s početkom u 14:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 11. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.02.2017. g. – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2016. g. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. Zagreb – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
5. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
6. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2017. g. za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
7. Razno.

11. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 23.02.2017. g. (četvrtak) s početkom u 13:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 10. sjednice Nadzornog odbora održane dana 23.11.2016. g. – PRIHVAĆENO
2. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
4. Razno.

10. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 23.11.2016. g. (srijeda) s početkom u 14:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, soba za sastanke (uredi uprave).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 9. sjednice Nadzornog odbora održane dana 08.06.2016. g. – PRIHVAĆENO
2. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016. g. s projekcijom završetka 2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Informacija o projektu izgradnje operativnog centra u Rakarju. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
4. Prijedlog izmjene Pravilnika o radu VG Komunalca d. o. o., Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Informacija o izdavanju jamstva u svojstvu jamca-platca za osiguranje otplate kredita po Ugovoru o dugoročnom kreditu između trgovačkog društva VG GORIČANKA d. o. o. , Velika Gorica, Kneza LJ. Posavskog 45 kao korisnika kredita i OTP banke Hrvatska d. d. kao kreditora, uz prethodnu suglasnost Skupštine Društva. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
6. Davanje suglasnosti Upravi Društva za upućivanje prijedloga Skupštini Društva za povećanje poslovnog udjela trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o. u trgovačkom društvu VG GORIČANKA d. o. o. uplatom novčanih sredstava u nominalnom iznosu do 1.000.000,00 kn. Ovlašćuje se predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. za potpisivanje izmijenjenog Društvenog ugovora VG GORIČANKA d. o. o. i Izjave o preuzimanju novog poslovnog udjela. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – NIJE PRIHVAĆENO
7. Razno.

9. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 08.06.2016. g. (srijeda) s početkom u 9:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 8. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.10.2015. g. – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2015. g. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2016. do 30.04.2016. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
6. Prijedlog Plana izgradnje operativnog centra. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
7. Informacija o VG GORIČANKI d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
8. Informacija o kadrovskim pitanjima. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
9. Prijedlog Odluke o rasporedu dobiti Društva za 2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
10. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2015. g., Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
11. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2016. g. za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
12. Razno.

8. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 14.10.2015. g. (srijeda) s početkom u 14:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 7. sjednice Nadzornog odbora održane dana 03.07.2015. g. – PRIHVAĆENO
2. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2015. do 31.08.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Razno.

7. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 03.07.2015. g. (petak) s početkom u 14:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 6. sjednice Nadzornog odbora održane dana 14.05.2015. g. – PRIHVAĆENO
2. Problematika poslovanja i kadrovska problematika društva. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
3. Obavijest o pravima i obvezama radi namjere podnošenja Optužnog prijedloga Ministarstva financija, Porezne uprave. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
4. Informacija o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2015. do 31.05.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
5. Razno.

6. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d. o. o.

Dana 14.05.2015. g. (četvrtak) s početkom u 13:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d. o. o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika s 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 15.12.2014. g. – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2014. g. Izvjestitelj: direktor Investkontakt – Revizije d. o. o. Zagreb – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d. o. o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2015. g. Izvjestitelj: predsjednik Uprave VG Komunalca d. o. o. – PRIHVAĆENO
5. Prijedlog Odluke rasporedu dobiti Društva za 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
6. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2014. g. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
7. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2014. g. za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d. o. o. Izvjestitelj: predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
8. Razno.

5. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d.o.o.

Dana 15.12.2014. g. ( ponedjeljak ) s početkom u 13:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d.o.o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane dana 16.09.2014. g. – PRIHVAĆENO
2. Informacija o ostvarenom poslovnom rezultatu t. d. VG Komunalac d.o.o. za prvih 10 mjeseci 2014. godine, Izvjestitelj predsjednik Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Izvješće Uprave o poduzetim radnjama i sklopljenim ugovorima o financijskom zajmu sa t. d. VG Goričanka d.o.o. Izvjestitelj predsjednik Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIHVAĆENO
4. Informacija o Zapisniku obavljenog nadzora obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dobit kod poreznog obveznika VG Komunalac d.o.o. od 24.11.2014. zaprimljenog 01.12.2014. godine, Izvjestitelj voditeljica službe kontrolinga i računovodstva VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
5. Razno

4. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d.o.o.

Dana 16.09.2014. g. ( utorak ) s početkom u 8:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d.o.o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora održane dana 24.06.2014. g. – PRIHVAĆENO
2. Izvješće revizora i pismo Upravi i Nadzornom odboru za 2012. godinu. temeljem traženja iz točke 3. Zapisnika sa 3 sjednice NO 24.06.2014. godine Izvjestitelj voditeljica službe kontrolinga i računovodstva VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
3. Dodatne detaljne analize temeljem traženja iz točke 6. Zapisnika sa 3 sjednice NO 24.06.2014. godine, Izvjestitelj predsjednik Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
4. Donošenje Poslovnika o radu Nadzornog odbora VG Komunalac d.o.o. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
5. Informacija o ostvarenom poslovnom rezultatu t. d. VG Komunalac d.o.o. za prvih 7 mjeseci sa projekcijom završetka poslovne godine 2014. i 2015. godine, Izvjestitelj predsjednik Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
6. Razno

3. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d.o.o.

Dana 24.06.2014. g. ( utorak ) s početkom u 9:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d.o.o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje).

DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora održane dana 31.01.2014. g. – PRIHVAĆENO
2. Izvještaj o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu Izvjestitelj direktor Investkontakt –Revizije d.o.o. Zagreb – PRIHVAĆENO
3. Izvještaj o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2013. godine Izvjestitelj voditeljica službe kontrolinga i računovodstva VG Komunalca d.o.o.- PRIHVAĆENO
4. Prijedlog Plana poslovanja trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01.01. do 31.12.2014. godine, Izvjestitelj predsjednik Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIHVAĆENO
5. Informacija o poslovanju trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. za razdoblje od 01. siječnja do 30. travnja 2014. godine, Izvjestitelj voditeljica službe kontrolinga i računovodstva VG Komunalca d.o.o.- PRIMLJENO NA ZNANJE
6. Informacija i obrazloženje gubitaka UJ Tržnica na malo i PJ Građenje u 2013. godini za objekte: – pojačano održavanje u Petrinji,- izgradnja spojne ceste Petrinja Brest, – izgradnja ul. Nikole Tesle u V. Gorici, – odvodnja TE G. Podotočje-Kuče, – izgradnja autobusnog stajališta u Petrinji, – fekalna kanalizacija u Petrinji, – odvodnja otpadnih voda u Lukavcu (Školska ulica), Izvjestitelj član Uprave VG Komunalca d.o.o. – PRIMLJENO NA ZNANJE
7. Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora trgovačkog društva VG Komunalac d.o.o. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
8. Prijedlog Odluke o donošenju Poslovnika o radu Nadzornog odbora VG Komunalac d.o.o. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – NIJE USVOJENO
9. Prijedlog Odluke pokriću gubitka Društva u 2013. godini. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
10. Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad poslovanjem Društva u 2013. godini. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
11. Prijedlog Odluke o godišnjem odmoru za 2014. godinu za predsjednika i člana Uprave VG Komunalca d.o.o. Izvjestitelj predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO
12. Razno

2. sjednica Nadzornog odbora VG Komunalca d.o.o.

Dana 31.01.2014. g. (petak) s početkom u 10:00 sati, U prostorijama VG Komunalca d.o.o., Kolodvorska 64, soba za sastanke (potkrovlje)

DNEVNI RED

1. Prihvaćanje Ugovora o obvezama i pravima predsjednika i člana Uprave t. d. VG Komunalac d.o.o., Izvjestitelj, predsjednik Nadzornog odbora – PRIHVAĆENO 
2. Informacija o zatečenom stanju društva na dan 31.07.2013. godine – PRIMLJENO NA ZNANJE 
3. Pitanja i prijedlozi.